Projektist      Õppevara      Kontakt      
Ettevõtlik
Ettevõtlusõpe koolides parandab maapiirkondade Ida-Virumaa lõunaregiooni kuues koolis saavad projekti „Noored ja ettevõtlus” raames II kooliastme õpilased kahel järgneval õppeaastal ettevõtlusõpet, et saada aimu ettevõtluse olemusest ning tutvuda maapiirkonna ettevõtjatega. Projekt "Noored ja ettevõtlus" on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja (PAK) rahvusvaheline koostööprojekt Hispaania Kataloonia piirkonna Leader-tegevusgrupiga. Projekti raames õpetatakse Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega. Projekti elluviimise eelduseks oli ühine arusaam, et aktiivse ettevõtliku hoiaku ja loovuse toetamist tuleks alustada võimalikult varakult, sest koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid nii praegusel ajahetkel kui tulevikus. On tähtis, et asuksime noori ettevõtlusvaldkonnas harima juba varakult, julgustaksime neid jääma elama maapiirkonda ning toetaksime neid saamaks tegusateks kodanikeks, kes ei oota, et nende eest kõik ära tehakse, vaid püüaksid ise kitsaskohti lahendada. Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks. Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima. Õppeaasta alguses toimus projekti raames õpetajate õppereis Katalooniasse, kus tutvuti ettevõtlusõppe metoodikaga, kohaliku kombestiku ja kultuuriga. Kataloonia õpetajad ja projektijuht rääkisid enda kogemustest projekti läbiviimisel, samuti arutati, kuidas saaks teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, ning pandi paika edasine ajakava. Mäetaguse Põhikooli huvijuht Katrin Saks nentis: „Õppereis Katalooniasse oli väga inspireeriv. Nende maakoolid on sama suured kui meil ning probleemidki samad: lapsed tahavad kodupaigast ära minna. Meie projekti eesmärgiks ongi tutvustada oma piirkonda noorematele lastele ja julgustada neid nägema laiemat maailmapilti, sest mida varem teavitustööga alustada, seda teadlikumad noored hiljem on. On tõenäolisem, et täiskasvanuks saades planeerivad nad oma elu jätkata ikka kodukandis. Loodan, et projekt on edukas ka selles mõttes, et need ettevõtted, keda meil on võimalus antud projekti kaasata, näevad ka edaspidist potentsiaali meie lastes ja pingutavad selle nimel, et kõigil oleks siin hea olla. ” Ettevõtlusõppe arendamine piirkonnas on valdkond, mille nimel peab tegema koostööd. Õnneks on huvigruppide senine suhtumine projekti olnud toetav. Ühelt poolt rikastab koostööprojekt õppetööd ning aitab tekitada võrgustiku õpetajatest, kes arendavad oma koolis ettevõtlusõpet. Teiselt poolt on kasusaajad ka näiteks ettevõtjad, lapsevanemad ning kohalik kogukond. Projekti rahastab Leader-toetusprogramm. Ettevõtlusõpe koolides parandab maapiirkondade tulevikuväljavaateid

Tegusamaks

ja ettevõtlikumaks üheskoos

Ettevõtlusõpe koolides parandab maapiirkondade tulevikuväljavaateid

Ida-Virumaa lõunaregiooni kuues koolis saavad projekti „Noored ja ettevõtlus” raames II kooliastme õpilased kahel järgneval õppeaastal ettevõtlusõpet, et saada aimu ettevõtluse olemusest ning tutvuda maapiirkonna ettevõtjatega.

Projekt "Noored ja ettevõtlus" on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja (PAK) rahvusvaheline koostööprojekt Hispaania Kataloonia piirkonna Leader-tegevusgrupiga. Projekti raames õpetatakse Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega.
Projekti elluviimise eelduseks oli ühine arusaam, et aktiivse ettevõtliku hoiaku ja loovuse toetamist tuleks alustada võimalikult varakult, sest koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid nii praegusel ajahetkel kui tulevikus. On tähtis, et asuksime noori ettevõtlusvaldkonnas harima juba varakult, julgustaksime neid jääma elama maapiirkonda ning toetaksime neid saamaks tegusateks kodanikeks, kes ei oota, et nende eest kõik ära tehakse, vaid püüaksid ise kitsaskohti lahendada.
Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks. Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.
Õppeaasta alguses toimus projekti raames õpetajate õppereis Katalooniasse, kus tutvuti ettevõtlusõppe metoodikaga, kohaliku kombestiku ja kultuuriga. Kataloonia õpetajad ja projektijuht rääkisid enda kogemustest projekti läbiviimisel, samuti arutati, kuidas saaks teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, ning pandi paika edasine ajakava. Mäetaguse Põhikooli huvijuht Katrin Saks nentis: „Õppereis Katalooniasse oli väga inspireeriv. Nende maakoolid on sama suured kui meil ning probleemidki samad: lapsed tahavad kodupaigast ära minna. Meie projekti eesmärgiks ongi tutvustada oma piirkonda noorematele lastele ja julgustada neid nägema laiemat maailmapilti, sest mida varem teavitustööga alustada, seda teadlikumad noored hiljem on. On tõenäolisem, et täiskasvanuks saades planeerivad nad oma elu jätkata ikka kodukandis. Loodan, et projekt on edukas ka selles mõttes, et need ettevõtted, keda meil on võimalus antud projekti kaasata, näevad ka edaspidist potentsiaali meie lastes ja pingutavad selle nimel, et kõigil oleks siin hea olla.”
Ettevõtlusõppe arendamine piirkonnas on valdkond, mille nimel peab tegema koostööd. Õnneks on huvigruppide senine suhtumine projekti olnud toetav. Ühelt poolt rikastab koostööprojekt õppetööd ning aitab tekitada võrgustiku õpetajatest, kes arendavad oma koolis ettevõtlusõpet. Teiselt poolt on kasusaajad ka näiteks ettevõtjad, lapsevanemad ning kohalik kogukond. Projekti rahastab Leader-toetusprogramm.

Ettevõtlusõpe koolides parandab maapiirkondade tulevikuväljavaateid

Kontaktandmed
Projekt "Noored ja ettevõtlus"
Tartu mnt 49, Iisaku, 41101
Saada e-mail
Kontakttelefon 5620 8461/5555 9403

Peipsi- Alutaguse Koostöökoda

Ettevõtlusõpe PAKi piirkonna II kooliastme õpilastele

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Ettevõtlusõpe koolides parandab maapiirkondade

Ida-Virumaa lõunaregiooni kuues koolis saavad projekti „Noored ja ettevõtlus” raames II kooliastme õpilased kahel järgneval õppeaastal ettevõtlusõpet, et saada aimu ettevõtluse olemusest ning tutvuda maapiirkonna ettevõtjatega.Projekt "Noored ja ettevõtlus" on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja (PAK) rahvusvaheline koostööprojekt Hispaania Kataloonia piirkonna Leader-tegevusgrupiga. Projekti raames õpetatakse Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega.Projekti elluviimise eelduseks oli ühine arusaam, et aktiivse ettevõtliku hoiaku ja loovuse toetamist tuleks alustada võimalikult varakult, sest koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid nii praegusel ajahetkel kui tulevikus. On tähtis, et asuksime noori ettevõtlusvaldkonnas harima juba varakult, julgustaksime neid jääma elama maapiirkonda ning toetaksime neid saamaks tegusateks kodanikeks, kes ei oota, et nende eest kõik ära tehakse, vaid püüaksid ise kitsaskohti lahendada.Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks. Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.Õppeaasta alguses toimus projekti raames õpetajate õppereis Katalooniasse, kus tutvuti ettevõtlusõppe metoodikaga, kohaliku kombestiku ja kultuuriga. Kataloonia õpetajad ja projektijuht rääkisid enda kogemustest projekti läbiviimisel, samuti arutati, kuidas saaks teha tihedamat rahvusvahelist koostööd, ning pandi paika edasine ajakava. Mäetaguse Põhikooli huvijuht Katrin Saks nentis: „Õppereis Katalooniasse oli väga inspireeriv. Nende maakoolid on sama suured kui meil ning probleemidki samad: lapsed tahavad kodupaigast ära minna. Meie projekti eesmärgiks ongi tutvustada oma piirkonda noorematele lastele ja julgustada neid nägema laiemat maailmapilti, sest mida varem teavitustööga alustada, seda teadlikumad noored hiljem on. On tõenäolisem, et täiskasvanuks saades planeerivad nad oma elu jätkata ikka kodukandis. Loodan, et projekt on edukas ka selles mõttes, et need ettevõtted, keda meil on võimalus antud projekti kaasata, näevad ka edaspidist potentsiaali meie lastes ja pingutavad selle nimel, et kõigil oleks siin hea olla.”Ettevõtlusõppe arendamine piirkonnas on valdkond, mille nimel peab tegema koostööd. Õnneks on huvigruppide senine suhtumine projekti olnud toetav. Ühelt poolt rikastab koostööprojekt õppetööd ning aitab tekitada võrgustiku õpetajatest, kes arendavad oma koolis ettevõtlusõpet. Teiselt poolt on kasusaajad ka näiteks ettevõtjad, lapsevanemad ning kohalik kogukond. Projekti rahastab Leader-toetusprogramm.

Ettevõtlusõpe koolides parandab maapiirkondade tulevikuväljavaateid

fer.pakmty.ee © 2017 Noored ja ettevõtlus » Projekt